SKULT

SKULT startades 1995 av Maria Jörgensen och hette då ”Hårfixaren Maria”. I december 1996 öppnades salongen SKULT i Lund. Idag driver vi sju salonger i fyra olika städer samt en frisörskola.
För oss på SKULT står alltid kunden i centrum och vi vill dela med oss till kunderna av våra erfarenheter. Kunderna som kommer till våra salonger förväntar sig nytänkande och inspiration och det vill vi efter bästa förmåga ge våra kunder. Därför är kurser och visningar av hög prioritet på SKULT.

Välkommen till SKULT!


Telefon: 040-93 98 80
Webb: skult.se