FREE WIFI

Här hittar du svar på några vanliga frågor. Om du undrar över något annat är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret nedan (vänligen kontakta respektive butik för produktspecifika frågor).

KONTAKT MED BUTIKER

All info finns under menyknapparna ”Shopping” eller ”Mat & dryck”.

PRESENTKORT

All info finns under menyknappen ”Presentkort”.

HUNDAR PÅ HANSA

Du är välkommen att passera igenom Hansa med din hund. Hunden ska alltid vara kopplad och får ej lämnas obevakad. Det är upp till varje butik, café och restaurang om de vill tillåta hundar inne hos sig, vilket vi ber dig som besökare på Hansa att respektera.

KAMERAÖVERVAKNING

Behandling av personuppgifter

För att skapa trygghet för våra kunder och hyresgäster sitter kameror monterade i gemensamma kundytor. Material som spelas in hanteras enligt gällande lagar som beskrivs nedan. Informationsskyltar om att kameraövervakning sker sitter vid entréerna in till Hansa.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden som Hansa använder vid kameraövervakning är intresseavvägning. Det innebär att en intresseavvägning görs mellan Hansas intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. Anledningen till att Hansa använder kameror på vissa platser är för att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk. Hansas intresse av att kamerabevaka vägs mot de enskilda personernas intresse av att inte bli filmade.

Lagring och utlämnande

Material från gallerians kameror lagras i 60 dagar. I trapphus 30 dagar innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott. Endast en begränsad krets personer har tillgång till materialet och det kan komma att lämna ut till brottsförebyggande myndigheter såsom polismyndigheten, kommun eller annan myndighet.

Kundens rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste Hansa ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kameraövervakningen.

Begäran

Om du vill begära ut någon information så kan du kontakta oss via mail till info@hansamalmo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsmyndigheten.

KVARGLÖMDA TILLHÖRIGHETER
Använd kontaktformuläret, välj ”Kvarglömda saker” som ärende och uppge namn och kontaktinfo, så kontaktar vi dig.
ANSTÄLLNING ELLER PRAKTIK

Om du söker anställning eller vill ha praktikplats på Hansa, vänd dig direkt till den butik du är intresserad av. Kontaktuppgifter hittar du under menyknapparna ”Shopping” eller ”Mat & dryck”.

BUTIKSLOKAL/AFFÄRSLÄGE

Intresserad av etablering på Hansa? Använd kontaktformuläret och välj ”Affärsläge” som ärende, så kontaktar vi dig. Alternativt kan du ringa Håkan Petersson på (+46) 702 13 64 51.

CENTRUMLEDNING

Josephine Rosvall
Marknadsansvarig/Floor Manager
josephine.rosvall@hansamalmo.se
(+46) 762 09 96 58

Håkan Petersson
Fastighetschef
håkan.petersson@hansamalmo.se
(+46) 702 13 64 51

Nicole Holm
Fastighetsförvaltare
nicole.holm@retta.se
(+46) 761 05 82 31

Per Gyllsdorff
Drifttekniker
felanmalan@retta.se
(+46) 772 25 25 20

Jacob Westlund
Drifttekniker
felanmalan@retta.se
(+46) 701 69 64 32

Frågor?

11 + 1 =